Loading…

Luke 23:33

33 318.1 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν 319.1 καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ Gἀριστερῶν.

Read more