Loading…

Luke 22:28

28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετʼ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software