Loading…

Luke 16:25

25 εἶπεν δὲ Ἀβραάμ: τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ ΛάζαροςG ὁμοίως τὰ κακά: νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι.

Read more