Loading…

Acts 16:4

4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, * παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων * καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν * Ἱεροσολύμοις.

Read more