Loading…

Matthew 6:16

16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε * ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω * ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Read more