Loading…

Matthew 27:40

40 καὶ λέγοντες· Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, * κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

Read more