Loading…

Matthew 27:11

11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς * ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς * ἔφη· Σὺ λέγεις.

Read more