Loading…

Matthew 19:3

3 Καὶ προσῆλθον * αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ * λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν * ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;

Read more