Loading…

Mark 14:27

27 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες * σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ * τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται* .

Read more