Loading…

Mark 11:17

17 καὶ ἐδίδασκεν * καὶ ἔλεγεν* * αὐτοῖς· Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ * πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.

Read more