Loading…

Luke 6:45

45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας * αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ * πονηρὸς ἐκ τοῦ * πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ * περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.

Read more