Loading…

Luke 3:5

5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς * εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·

Read more