Loading…

Luke 3:14

14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· * Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς* ; καὶ εἶπεν * αὐτοῖς· Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.

Read more