Loading…

Luke 2:37

37 καὶ αὐτὴ χήρα * ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων,) ἣ οὐκ * ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.

Read more