Loading…

Luke 19:15

15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς * δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα * γνοῖ τί * διεπραγματεύσαντο.

Read more