Loading…

Luke 18:29

29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ * γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς* ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,

Read more