Loading…

Luke 12:11

11 ὅταν δὲ * εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ * μεριμνήσητε πῶς * ἢ τί* ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε·

Read more