Loading…

Luke 1:66

66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες· Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ * γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετʼ αὐτοῦ.

Read more