Loading…

John 12:16

16 * ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν * αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ* τὸ πρῶτον, ἀλλʼ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπʼ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

Read more