Loading…

Acts 7:8

8 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, * καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, * καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.

Read more