Loading…

Acts 15:24

24 ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν * ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς * ὑμῶν οἷς οὐ διεστειλάμεθα,

Read more