Loading…
Deuteronomy 19:7

7 “Por tanto, te ordeno: ‘Reservarás para ti tres ciudades.’

Read more