Loading…

Romans 5:12

12 A protož *jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel *a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.

Read more