Loading…

Romans 1:20

20 Nebo *neviditelné věci jeho mohou vidíny býti, když z skutků při *stvoření světa stalých rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a Božství, tak aby již byli bez výmluvy,

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software