Loading…

Revelation 22:15

15 Vně *pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software