Loading…

Psalm 90:2

2 Prvé, než hory stvořeny byly, nežlis sformoval zemi, a okršlek světa, ano hned od věků a až na věky, ty jsi Bůh silný.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software