Loading…

Psalm 8:3–8

3 (8:4) Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:

4 (8:5) Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?

5 (8:6) Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.

6 (8:7) Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:

7 (8:8) Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,

8 (8:9) Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými.

Read more