Loading…

Psalm 19:7

7 (19:8) Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software