Loading…

Psalm 19:1

1 (19:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův. (19:2) Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software