Loading…

Psalm 12:6

6 (12:7) Výmluvnosti Hospodinovy jsou výmluvnosti čisté, jako stříbro v hliněné peci přehnané a sedmkrát zprubované.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software