Loading…

Philippians 2:5–7

5 Budiž tedy tatáž *mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,

6 Kterýž jsa v *způsobu Božím, nepoložil sobě toho za *loupež rovný býti Bohu,

7 Ale samého sebe *zmařil, způsob služebníka přijav, *podobný lidem učiněn.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software