Loading…

Philippians 2:5–7

5 Budiž tedy tatáž *mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,

6 Kterýž jsa v *způsobu Božím, nepoložil sobě toho za *loupež rovný býti Bohu,

7 Ale samého sebe *zmařil, způsob služebníka přijav, *podobný lidem učiněn.

Read moreFree Ebook from Faithlife

Prayers for Knowing God by Tony EvansIn Prayers for Knowing God, Dr. Tony Evans guides you through more than 50 prayers designed to enable you to identify and understand God’s attributes. This book will help you put the knowledge you’ve gained from Scripture into practice through an active, personal connection to your heavenly Father.