Loading…

Luke 10:27

27 A on odpověděv, řekl: Milovati budeš *Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a *bližního svého jako sebe samého.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software