Loading…

Luke 10:2

2 A pravil jim: Žeň *zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. *Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software