Loading…

Luke 1:35

35 A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý *sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude *Syn Boží.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software