Loading…

Judges 15:8

8 I zbil je na hnátích i na bedrách porážkou velikou, a odšed, usadil se na vrchu skály Etam.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software