Loading…
Jude 14

14 Prorokoval pak také o nich sedmý od Adama *Enoch, řka: Aj, Pán s svatými tisíci svými *béře se,

Read more