Loading…

Joshua 10:16–18

16 Uteklo pak bylo těch králů pět, a skryli se v jeskyni při Maceda.

17 I oznámeno bylo Jozue těmi slovy: Nalezeno jest pět králů, kteříž se skryli v jeskyni při Maceda.

18 I řekl Jozue: Přivalte kamení veliké k díře té jeskyně, a osaďte ji muži, aby ostříhali jich.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software