Loading…

John 3:19

19 Toto pak jest ten *soud, že *Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli Světlo; nebo skutkové jejich byli zlí.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software