Loading…

John 19:39–40

39 Přišel pak i Nikodém, (kterýž *byl prve přišel k Ježíšovi v noci,) nesa smíšení *mirry a aloes okolo sta liber.

40 Tedy vzali tělo Ježíšovo, a obvinuli je prostěradly s vonnými věcmi, jakž obyčej jest Židům se pochovávati.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software