Loading…

John 1:14

14 A Slovo to tělo *učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a *viděli jsme *slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) *plné milosti a **pravdy.

Read more