Loading…

John 1:12

12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc *syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho,

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software