Loading…

Jeremiah 4:23

23 Hledím-li na zemi, a aj, nesličná jest a prázdná; pakli na nebe, není na něm žádného světla.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software