Loading…

Jeremiah 23:24

24 Zdaž se ukryje kdo v skrýších, abych já ho neshlédl? dí Hospodin. Zdaliž nebe i země já nenaplňuji? dí Hospodin.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software