Loading…

James 3:1

1 Nebuďtež *mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software