Loading…

Isaiah 2:21

21 I vejde do slují skal a do vysedlin jejich před hrůzou Hospodinovou, a před slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software