Loading…

Isaiah 2:19

19 Tehdy půjdou do jeskyní skal a do roklí země, před hrůzou Hospodinovou a slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software