Loading…

Hebrews 1:3

3 Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz *osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, **očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, *posadil *se na pravici velebnosti na výsostech,

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software