Loading…

Genesis 9:11

11 Protož utvrzuji smlouvu svou s vámi, že nebude vyhlazeno více všeliké tělo vodami potopy; aniž bude více potopa k zkažení země.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software