Loading…

Genesis 9:1

1 Tedy požehnal Bůh Noé i synům jeho a řekl jim: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software