Loading…
Genesis 7:6

6 (Byl pak Noé v šesti stech letech, když ta potopa přišla na zemi.)

Read more